พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหนึ่ง

11 ก.ย. 2562      412 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ‘พิพิธภัณฑ์ในอาคาร’ นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและวิถีเกษตรไทยผ่านสื่อผสมผสานที่ทันสมัย นอกจากจะได้เรียนรู้ทางทฤษฎีในตัวตึกแล้ว ก็ยังมี ‘พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง’ ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้การทำการเกษตรต่างๆ เหมือนห้องเรียนที่มีชีวิต ได้เห็นตัวอย่างในสภาพแวดล้อมจริงและเลือกลงมือลองทำเองด้วย “ภารกิจหลักๆ ของเราคือการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คุณสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าให้เราฟังอย่างภาคภูมิใจถึงการดำเนินงานที่สานต่อ ‘ศาสตร์พระราชา’ ในพิพิธภัณฑ์ “เราทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประชาชน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรผ่านทั้งตัวนิทรรศการและหลักสูตรอบรมต่างๆ ซึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และส่งไปตามเครือข่าย ทั้งโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ได้เลือก ที่นี่ออกแบบทำหลักสูตรให้เขาได้อะไรกลับไปทั้งในสมองและความรู้สึกของเขาด้วย”