พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่

13 ส.ค. 2562      349 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ ตั้งอยู่ที่คลองห้า ปทุมธานี ตัวพิพิธภัณฑ์แบ่งออกได้เป็น 3 โซน ส่วนที่ 1 คือ OUR HOME นำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะ ส่วนที่ 2 OUR LIFE แสดงสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศ (Biome) ต่างๆ.....และส่วนที่ 3 สุดท้าย OUR KING นำเสนอในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว