เชิญชวนผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

28 ส.ค. 2561      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printขอเชิญชวนผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เข้าเพิ่มเติม ปรับปรุง ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุม ...กรุณาติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism เพื่อรับ User name และ Password รายละเอียดตามสื่อประชาสัมพันธ์นี้ค่ะ