โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

28 ส.ค. 2561      188 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนชั้นอนุบาล ได้ใช้เวลาว่างใหเเกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกีฬา และความสามารถในเชิงกีฬาที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่พลประจำอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมตามอำเภอในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ มีชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้
1.วิ่ง 30 เมตร                        6.กระโดดสูง
2.วิ่งเก็บของ                        7.โยนลูกบอลเข้าตะกร้า
3.วิ่งซิกแซก                        8.โยนลูกเทนนิส
4.ชักกะเย่อ                        9.ยินบอลโกหนู
5.กระโดดไกล