ผวจ.ปทุมธานีแถลงโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ

12 ก.ค. 2561      261 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(ดร.พินิจ บุญเลิศ) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายสายัณ นพขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และพระครูสมุห์วัชระภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้ ร่วมแถลงข่าว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศไทย สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ จะจัดขึ้น 2 ครั้ง

          สนามที่ 1 วัดมะขาม ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นประเภท

  1. เรือยาวใหญ่      จำนวน 55 ฝีพาย
  2. เรือยาวกลาง     จำนวน 40 ฝีพาย
  3. เรือยาวเล็ก       จำนวน 30 ฝีพาย
  4. เรือยาวเล็ก       จำนวน 30 ฝีพาย

          สนามที่ 2 วัดมะขามใต้ (วัดชินวราราม วรวิหาร) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นประเภท

  1. เรือยาวใหญ่      จำนวน 55 ฝีพาย
  2. เรือยาวกลาง     จำนวน 40 ฝีพาย
  3. เรือยาวเล็ก       จำนวน 30 ฝีพาย
  4. เรือพายม้า        จำนวน 10 ฝีพาย

              การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นมรดกวัฒนธรรมสายน้ำที่สะท้อนถึงวีถีชีวิตที่ผูกพันกับสานน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน ประเพณีแข่งขันเรือยาวเป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวพัฒนาจากการละเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนจนกลายเป็นกีฬาระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ