จังหวัดปทุมธานีจัดงานร่วมประเพณีสงกรานต์

17 เม.ย. 2561      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ งานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 10-12 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ สำหรับกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม 7 อำเภอ ขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ ขวบนแห่ข้าวแช่ จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญต่างๆ