ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพาข..... 22 ต.ค. 2561 21 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพาข้าวสาร ..... 4 ต.ค. 2561 40 ครั้ง icon
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคม ประเพณี รำพา..... 26 ก.ย. 2561 32 ครั้ง icon
ประกาศราคาจ้างโครงการส่งเริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพา ข้าวสาร ด้วยวิ..... 17 ก.ย. 2561 43 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบ้านกระแชง 12 ก.พ. 2561 97 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเ..... 23 ม.ค. 2561 63 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง 15 ม.ค. 2561 43 ครั้ง
(ประกวดราคา)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 4 ม.ค. 2561 48 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ธ.ค. 2560 46 ครั้ง