ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มี.ค 2562 3 ครั้ง icon
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 มี.ค 2562 8 ครั้ง icon
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพาข..... 22 ต.ค. 2561 54 ครั้ง icon
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพาข้าวสาร ..... 4 ต.ค. 2561 84 ครั้ง icon
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคม ประเพณี รำพา..... 26 ก.ย. 2561 72 ครั้ง icon
ประกาศราคาจ้างโครงการส่งเริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพา ข้าวสาร ด้วยวิ..... 17 ก.ย. 2561 277 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบ้านกระแชง 12 ก.พ. 2561 154 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเ..... 23 ม.ค. 2561 93 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง 15 ม.ค. 2561 51 ครั้ง