ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพาข้าวสาร ..... 4 ต.ค. 2561 8 ครั้ง icon
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคม ประเพณี รำพา..... 26 ก.ย. 2561 9 ครั้ง icon
ประกาศราคาจ้างโครงการส่งเริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายใต้บริบททางสังคมประเพณี รำพา ข้าวสาร ด้วยวิ..... 17 ก.ย. 2561 15 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบ้านกระแชง 12 ก.พ. 2561 72 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเ..... 23 ม.ค. 2561 41 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง 15 ม.ค. 2561 31 ครั้ง
(ประกวดราคา)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบ้านกระแชง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 4 ม.ค. 2561 39 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ธ.ค. 2560 40 ครั้ง