ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ.....   7 ส.ค. 2562 104 ครั้ง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา   7 ส.ค. 2562 78 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ.....   7 ส.ค. 2562 106 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ก.ค. 2562 95 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศสนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้.....   23 ก.ค. 2562 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี   15 ก.ค. 2562 83 ครั้ง
ประกาศยกเลิกโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรื่อยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศสนามวัดมะขาม - วัดมะขามใต.....   9 ก.ค. 2562 100 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศสนามวัดมะขาม-วัดมะ.....   21 มิ.ย. 2562 116 ครั้ง icon
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม   10 มิ.ย. 2562 130 ครั้ง