ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการ.....   31 พ.ค. 2565 5 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยว.....   10 พ.ค. 2565 13 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่.....   10 พ.ค. 2565 9 ครั้ง
ราคากลาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (.....   27 เม.ย. 2565 32 ครั้ง
รายละเอียดและขอบเขตของงาน(TOR)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการ.....   27 เม.ย. 2565 25 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน e - Learning   11 ส.ค. 2563 279 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   5 ส.ค. 2563 276 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ส.ค. 2562 315 ครั้ง