ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     26 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     9 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     6 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     22 ส.ค. 2562