ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี